חופש ביטוי

חופש אקדמי, חופש מחקר, חופש ביטוי
16/01/2013 - 18:30 עד 20:00
הערב יוקדש לעיון בסוגיות עכשוויות הקשורות בניסיון של המשטר הנוכחי לסגור את המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון, וכן לסלק מדענית בכירה מפגישה בין-לאומית על שיתופי פעולה מדעיים. הדוברים יעסקו בגבול המתכרסם שבין הפוליטי והאקדמי.