מוזיקה

להלחין כוח, לשיר חירות
20/12/2017 - 18:00 עד 20:00
בספרם להלחין כוח, לשיר חירות מבקשים המחברים – רות הכהן-פינצ'ובר וירון אזרחי – לחשוף את פניהם הרבות של הקשרים הגלויים והסמויים בין המוזיקה והפוליטיקה כפי שאלה התגלו והתגלגלו בתולדות השתיים במאות השנים האחרונות במערב. עיקר הדגש בספר הוא על חשיפת הרקמה הרגשית והאסתטית של משטרים מונרכיים, לאומניים,...
להלחין כוח, לשיר חירות: קשרים גלויים וסמויים בין מוזיקה לפוליטיקה במערב
בספרם להלחין כוח, לשיר חירות מבקשים המחברים – רות הכהן-פינצ'ובר וירון אזרחי – לחשוף את פניהם הרבות של הקשרים הגלויים והסמויים בין המוזיקה והפוליטיקה כפי שאלה התגלו והתגלגלו בתולדות השתיים במאות השנים האחרונות במערב. עיקר הדגש בספר הוא על חשיפת הרקמה הרגשית והאסתטית של משטרים מונרכיים, לאומניים,...
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול חותר לגיבוש עקרונות מנחים שישמשו לקביעת מטרות ולהערכת הישגים בתחומי החינוך למוסיקה ולמחול, ובכך יסיעו למחנך ולמורה בהערכת שיטות ההוראה ובהערכת ההישגים של תלמידיו. הפורום, הנקרא על שמה של יוכבד דוסטרובסקי-קופרניק, שעמדה בראש האקדמיה שנים רבות והקדישה לחינוך את...
פותחים שבוע במוזיקה / בראשית — נח (פתיחה חגיגית)
03/10/2010 - 18:00 עד 20:00
מחזור ההרצאות ה-14 של "פותחים שבוע" בשנת תשע"א מוקדש לבחינת פרותיו של הזיווג המתקיים זה דורות רבים בין לשון המקרא לשפת המוזיקה. על בסיס דבריו של בעל ספר תהילים: "נָכוֹן לִבִּי אֱלֹהִים נָכוֹן לִבִּי אָשִׁירָה וַאֲזַמֵּרָה", נבחן את מקומו של ספר הספרים בשדה המוזיקלי ואת נוכחותה של השפה המוזיקלית בתנ...
פותחים שבוע במוזיקה / לך לך
10/10/2010 - 18:00 עד 19:00
מחזור ההרצאות ה-14 של "פותחים שבוע" בשנת תשע"א מוקדש לבחינת פרותיו של הזיווג המתקיים זה דורות רבים בין לשון המקרא לשפת המוזיקה. על בסיס דבריו של בעל ספר תהילים: "נָכוֹן לִבִּי אֱלֹהִים נָכוֹן לִבִּי אָשִׁירָה וַאֲזַמֵּרָה", נבחן את מקומו של ספר הספרים בשדה המוזיקלי ואת נוכחותה של השפה המוזיקלית בתנ...
פותחים שבוע במוזיקה / וירא
17/10/2010 - 18:00 עד 19:00
מחזור ההרצאות ה-14 של "פותחים שבוע" בשנת תשע"א מוקדש לבחינת פרותיו של הזיווג המתקיים זה דורות רבים בין לשון המקרא לשפת המוזיקה. על בסיס דבריו של בעל ספר תהילים: "נָכוֹן לִבִּי אֱלֹהִים נָכוֹן לִבִּי אָשִׁירָה וַאֲזַמֵּרָה", נבחן את מקומו של ספר הספרים בשדה המוזיקלי ואת נוכחותה של השפה המוזיקלית בתנ...
פותחים שבוע במוזיקה / חיי שרה
24/10/2010 - 18:00 עד 19:00
מחזור ההרצאות ה-14 של "פותחים שבוע" בשנת תשע"א מוקדש לבחינת פרותיו של הזיווג המתקיים זה דורות רבים בין לשון המקרא לשפת המוזיקה. על בסיס דבריו של בעל ספר תהילים: "נָכוֹן לִבִּי אֱלֹהִים נָכוֹן לִבִּי אָשִׁירָה וַאֲזַמֵּרָה", נבחן את מקומו של ספר הספרים בשדה המוזיקלי ואת נוכחותה של השפה המוזיקלית בתנ...
פותחים שבוע במוזיקה / תולדות
31/10/2010 - 18:00 עד 19:00
מחזור ההרצאות ה-14 של "פותחים שבוע" בשנת תשע"א מוקדש לבחינת פרותיו של הזיווג המתקיים זה דורות רבים בין לשון המקרא לשפת המוזיקה. על בסיס דבריו של בעל ספר תהילים: "נָכוֹן לִבִּי אֱלֹהִים נָכוֹן לִבִּי אָשִׁירָה וַאֲזַמֵּרָה", נבחן את מקומו של ספר הספרים בשדה המוזיקלי ואת נוכחותה של השפה המוזיקלית בתנ...
פותחים שבוע במוזיקה / ויצא
07/11/2010 - 18:00 עד 19:00
מחזור ההרצאות ה-14 של "פותחים שבוע" בשנת תשע"א מוקדש לבחינת פרותיו של הזיווג המתקיים זה דורות רבים בין לשון המקרא לשפת המוזיקה. על בסיס דבריו של בעל ספר תהילים: "נָכוֹן לִבִּי אֱלֹהִים נָכוֹן לִבִּי אָשִׁירָה וַאֲזַמֵּרָה", נבחן את מקומו של ספר הספרים בשדה המוזיקלי ואת נוכחותה של השפה המוזיקלית בתנ...
פותחים שבוע במוזיקה / וישלח
14/11/2010 - 18:00 עד 19:00
מחזור ההרצאות ה-14 של "פותחים שבוע" בשנת תשע"א מוקדש לבחינת פרותיו של הזיווג המתקיים זה דורות רבים בין לשון המקרא לשפת המוזיקה. על בסיס דבריו של בעל ספר תהילים: "נָכוֹן לִבִּי אֱלֹהִים נָכוֹן לִבִּי אָשִׁירָה וַאֲזַמֵּרָה", נבחן את מקומו של ספר הספרים בשדה המוזיקלי ואת נוכחותה של השפה המוזיקלית בתנ...

Pages