מדיניות כלכלית

פנסיית החובה בישראל והשפעתה על אי-השוויון הפנסיוני: הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה
מחקר המדיניות התבסס על היכולת להביא בסיסי נתונים ייחודיים העוסקים בצו ההרחבה של פנסיית החובה מ־2008. הנתונים נותחו בעזרת רגרסיות בנוסח מינצר (Mincer equations) אשר בודקות את ההשפעה של ההון האנושי על השכר ועל ההסתברות להיות מבוטח ללא צו פנסיית חובה, וכן בעזרת סימולטור אקטוארי מלא אשר נבנה על ידינו...
פרופ' אביה ספיבק ופרופ' מישל סטרבצ'ינסקי במאמרי תגובה לידיעות כי בתקציב המדינה ל-2013 יש עודפים של לפחות 12.5 מיליארד ש"ח. פרופ' ספיבק טוען כי הממשלה אינה צריכה למהר ולהוריד מסים בעקבות גילוי העודפים. הדבר שנכון לעשות הוא לשמור על מדיניות מסים קבועה ברמה ממוצעת זהה על פני כל מחזור העסקים – רמה...
יעדים חברתיים הינם יעדים כלכליים ממשלתיים בתחומים החברתיים השונים - תעסוקה, דיור, חינוך ועוד. היעדים החברתיים הם רעיון חדש יחסית אשר יושם בהצלחה במקומות שונים בעולם. פרופ' סטרבצ'ינסקי מציע ליישמו גם בישראל, לאחר ההצלחה בישראל של יישום היעדים המאקרו-כלכליים - יעד האינפלציה ויעד הגירעון. לראיון...
אגרת 3
האגרת לכלכלה וחברה מספקת בימה ייחודית לשיח בנושאי כלכלה וחברה בישראל. באגרת מופיעים מאמרים, מסות וסקירות ספרים המתמקדים ביחסים המורכבים שבין החברה, השוק והמדינה לצד מאמרים העוסקים באופן ביקורתי בחשיבה הכלכלנית. האגרת, המציגה מחקרים אקדמיים מעמיקים, כתובה באופן בהיר ונגיש לכלל הציבור המתעניין בנושאי...
אגרת 2
האגרת לכלכלה וחברה מספקת בימה ייחודית לשיח בנושאי כלכלה וחברה בישראל. באגרת מופיעים מאמרים, מסות וסקירות ספרים המתמקדים ביחסים המורכבים שבין החברה, השוק והמדינה לצד מאמרים העוסקים באופן ביקורתי בחשיבה הכלכלנית. האגרת, המציגה מחקרים אקדמיים מעמיקים, כתובה באופן בהיר ונגיש לכלל הציבור המתעניין בנושאי...
מענק האיזון של משרד הפנים: האם הוא מצמצם את הפערים בין הרשויות המקומיות?
במדינת רווחה אמורה הממשלה להעביר משאבים לקבוצות חלשות באוכלוסייה כדי לצמצם את הפערים בין עשירים לעניים. אחת הדרכים לעשות זאת היא העברת מענקים ממשרד הפנים לרשויות המקומיות, ובעיקר מענק האיזון. בשנת 2004 החל משרד הפנים להקצות את מענקי האיזון בהתאם להמלצות ועדת גדיש. מטרתו של מחקר זה לבחון את ההמלצות...
מערכת הפנסיה בישראל לאחר חמש-עשרה שנות רפורמה
מחקר זה הוא חלקו הראשון של מחקר מקיף אשר נועד לבחון את התפתחות מערכת הפנסיה בישראל ולסרטט את דמותה הנוכחית על הישגיה וחולשותיה. מובאת בו סקירה מקיפה של הרפורמות שהונהגו בשני העשורים האחרונים במערכת הפנסיה בישראל לשני רבדיה – רובד הביטוח הלאומי ורובד הפנסיה התעסוקתית – מתוך ניתוח מאפייניהן המרכזיים...
עולם הפנסיה החדש: אחרי המפץ של 2003
בחוברת זו נסקור את השינויים שעבר ענף הפנסיה בישראל משנת 1995 ועד היום בעקבות השינויים במדיניות הממשלה ("הרפורמות"). נדון בהרחבה ברפורמה האחרונה ונבחן את השלכותיה על זכויות המבוטחים בקרנות הפנסיה. בד בבד ננסה לבדוק מהן ההשלכות של מכירת קרנות הפנסיה החדשות לחברות הביטוח ונבקש לבחון לאן מועדות פנינו,...
האבטלה בישראל: מבט ארוך טווח וצעדי מדיניות אפשריים
מחקר זה מתעד את תופעת האבטלה במשק הישראלי במשך למעלה מ-30 שנה, אגב התמקדות בקבוצות שונות על פי מגדר, השכלה, גיל, לאום ואזור גיאוגרפי. התמונה המתקבלת מצביעה על עלייה משמעותית בשיעור האבטלה בישראל ומעוררת מחדש שאלה שטרם ניתנה לה תשובה מספקת: האם אפשר לחזור לשיעור אבטלה נמוך יותר, או שמא השיעור שאליו...