התפתחות

התפתחות בגיל הרך ועידוד קריאת ספרים עם ילדים: מעגלי צמיחה והשפעה
21/03/2017 - 09:00 עד 16:30
ההשתפות מותנית בהרשמה מראש https://goo.gl/forms/674dzluo0gtAzO8w1   הכנס ילווה בתרגום סימולטני לערבית. הכנס נערך בתמיכת קרן ברנרד ון ליר. 
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל
בשנת 2010 החל פרופ' עזיז חידר לחקור את צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל. הוא בחן את התפתחותו של המעמד הבינוני הפלסטיני לפני קום המדינה, את התפתחות הכלכלה וההשכלה ואת השינויים שחלו במערכת הערכים בחברה הערבית בישראל וכן עיבד נתונים מתוך ספר החברה הערבית בישראל (1) וספר החברה הערבית בישראל...