כלכלה

הפורום ללימודי תורכיה בת זמננו
מנהלת הפורום: ד"ר צמרת לוי-דפני   ההתמקדות בתורכיה כאחת ממדינות הים התיכון, ובתקופה המודרנית, נובעת מהרצון לקדם מחקר חלוצי בנושא בישראל. בעוד המחקר ההיסטורי בארץ על האימפריה העותמאנית מתקדם וראוי, נראה שהמומחיות בנושא המדינה התורכית המודרנית נדחקת באופן יחסי לקרן זווית. אי לכך ריכזנו במכון קבוצה של...
פנסיית החובה בישראל והשפעתה על אי-השוויון הפנסיוני: הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה
מחקר המדיניות התבסס על היכולת להביא בסיסי נתונים ייחודיים העוסקים בצו ההרחבה של פנסיית החובה מ־2008. הנתונים נותחו בעזרת רגרסיות בנוסח מינצר (Mincer equations) אשר בודקות את ההשפעה של ההון האנושי על השכר ועל ההסתברות להיות מבוטח ללא צו פנסיית חובה, וכן בעזרת סימולטור אקטוארי מלא אשר נבנה על ידינו...
العمال والفقراء: الفقر في صفوف العاملين في إسرائيل والعالم
24/01/2017 - 13:30 עד 19:00
يعرض برنامج الاقتصاد والمجتمع بحثا جديدا قام بتناول التغييرات التي طرأت في العقد الأخير في صفوف العاملين الفقراء، وتمحور في الأسباب التي تدفع نحو العمل بأجر متدنٍ وبوظيفة جزئيّة. أظهر البحث أنّ احتمال اكتساب أجر متدن في صفوف الفئات السكانيّة الضّعيفة فد ارتفع في العقد الأخير. سنقوم في المؤتمر بعرض...
העובדים והעניים: עוני בקרב עובדים בישראל ובעולם
24/01/2017 - 13:30 עד 19:00
התוכנית לכלכלה וחברה תציג מחקר חדש שבחן את השינויים שחלו בעשור האחרון בקרב פרטים עובדים עניים. המחקר התמקד במאפיינים השונים הגורמים לתעסוקה בשכר נמוך ובמשרה חלקית ומצא כי הסיכוי להשתכר שכר נמוך עלה בעשור האחרון בקרב אוכלוסיות חלשות. בכנס נציג את ממצאי המחקר ונדון בהשלכות של חלופות מדיניות שנועדו...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (8) (ספר אלקטרוני)
הכרך השמיני של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמיו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות...
26/07/2016 - 16:00 עד 20:00
דור חדש של כלכלנים ומשרתי ציבור בישראל יוצא לדרך להרשמה: http://bit.ly/29eUJCa
איכות החיים בישראל: הווה מול עתיד
20/12/2015 - 13:00 עד 19:15
הכנס השנתי, אירוע הדגל של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, ייערך כבכל שנה בשלהי חודש דצמבר. בכנס יוצגו עבודות שהוכנו במסגרת התוכנית בשנה החולפת ויתארח בו חוקר בין-לאומי בעל שיעור קומה אשר מומחה לנושא הכנס.השנה נעסוק בתחום ההולך ומתפתח בשנים האחרונות בכלכלה הציבורית ואשר יש לו השפעות...
ספר החברה הערבית בישראל 7: אוכלוסייה, חברה, כלכלה
12/10/2015 - 17:00 עד 20:30
בהופעת הכרך השביעי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה, ממשיך המכון מפעל סטטיסטי שהחל בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות וכל...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (7) (ספר אלקטרוני)
הכרך השביעי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות וכל...
סמינר ון ליר: תוכנית תשע”ה, 2014 – 2015 / פגישה שמינית
06/09/2015 - 14:00 עד 15:30
צמיחתו של מעמד הביניים הערבי החדש הושפעה משלושה משתנים עיקריים: מדיניות ממשלות ישראל, השינויים המבניים בכלכלת ישראל והמאפיינים הדמוגרפיים-חברתיים-תרבותיים של האוכלוסייה הערבית. השילוב בין שלושת המשתנים האלה קבע את הזדמנויות ההשכלה, התעסוקה והיוזמה והשפיע על פוטנציאל הניעות בחברה הערבית-פלסטינית...

Pages