אי-שוויון

פנסיית החובה בישראל והשפעתה על אי-השוויון הפנסיוני: הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה
מחקר המדיניות התבסס על היכולת להביא בסיסי נתונים ייחודיים העוסקים בצו ההרחבה של פנסיית החובה מ־2008. הנתונים נותחו בעזרת רגרסיות בנוסח מינצר (Mincer equations) אשר בודקות את ההשפעה של ההון האנושי על השכר ועל ההסתברות להיות מבוטח ללא צו פנסיית חובה, וכן בעזרת סימולטור אקטוארי מלא אשר נבנה על ידינו...
מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראל 2016
מדד המגדר, פרי פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות • המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי־שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי־שוויון בתחומי חיים שונים – עבודה, השכלה, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות...
הקצאת מקורות למימון סל הבריאות: בחינה מחדש של נוסחת הקפיטציה – הוספתם של משתנים חברתיים-כלכליים כמתאמי סיכון
חוק ביטוח בריאות ממלכתי מפרט את מקורות המימון של עלות סל שירותי הבריאות שלו זכאי כל מבוטח ואת המנגנונים להקצאתם בין קופות החולים. המנגנון העיקרי שהחוק קבע הוא מנגנון הקפיטציה. זהו מנגנון להתאמת סיכון המיועד לפצות את הקופות במידה מספקת על ההוצאות לשירותי בריאות בשל צורכיהם הרפואיים של המבוטחים שלהן...
תקציב המדינה לשנת 2015: הכנס החמישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים
תקציב המדינה ל-2015 מציב אתגרים עצומים לנוכח נקודת המוצא המורכבת בעת הכנתו. מעבר לאתגר שבשילוב האוכלוסייה הערבית והחרדית בשוק העבודה, המעצים את השאלה אם להגביר את מעורבותו של שירות התעסוקה הממשלתי בהקצאה הקיימת בשוק העבודה, מתמודדת הממשלה עם שיעורים גבוהים של עוני ואי-שוויון בחלוקת ההכנסות, אשר...
17/12/2013 - 13:30 עד 19:30
הכנס השנתי יעסוק בסוגיות בנושאי עוני ואי-שוויון, וישתתפו בו מומחים וקובעי מדיניות מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בין השאר יידונו בכנס מחקרים הנוגעים לתשואה להשכלה בישראל ולהבדלים בין אוכלוסיות שונות בתועלת מהשכלה גבוהה, וניידות ואי-שוויון בשכר בישראל בכמה תקופות. כמו כן יתקיים דיון על אמצעים...
פותחים שבוע – חברה וצדק חברתי / ויגש
16/12/2012 - 18:00 עד 19:00
המחזור ה-16 של סדרת ההרצאות פותחים שבוע ייוחד בשנת תשע"ג לנושא חברה וצדק חברתי. דרשנים לאורך הדורות פירשו את התורה כנושאת מסרים של צדק חברתי וכמבטאת שאיפה לבנייתה של חברת מופת. פרשנים ובעלי מדרש היו חלוקים בשאלות כגון מהי אותה חברת מופת שאליה מכוונת התורה? מהו היחס בין חובות היחיד לחברה לבין חובת...
גיא בן-פורת
גיא בן-פורת הוא חבר סגל במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. עבודת הדוקטור שלו במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת ג'ונס הופקינס עסקה בגלובליזציה ובהשפעתה על תהליכי שלום. המחקר השווה בין תהליכי השלום בישראל/פלסטין ובצפון אירלנד. בין השאר עסק המחקר בדרך שבה יצרה הגלובליזציה, מחד גיסא...
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
אחד המניעים לייסוד קבוצת מחקר זו הוא הקמת הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה בשנת 2008 ולהשפעות שהיו לה הן על השדה העסקי והמקצועי והן על מודעות העובדים לאפליה. הקבוצה בוחנת את סוגיות האפליה ואי-השוויון בארגוני עבודה בישראל מנקודת מבט כלכלית, פוליטית, משפטית, ארגונית, תרבותית ופסיכולוגית, מתוך רצון...
הטמעת חשיבה מגדרית
הרעיון של הטמעת המבט המגדרי (gender mainstreaming) הוצע בתור אסטרטגיה גלובלית לקידום שוויון מגדרי בהחלטות כנס הנשים הבין-לאומי של האו"ם בבייג'ינג ב-1995. ההצעה אומצה במדינות אחדות בעולם, אך באופן בולט התקבלה בתור מדיניות מנחה של גופים ממשלתיים וציבוריים במדינות האיחוד האירופי ובמוסדותיו וכן בארגון...
ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה
מדינת ישראל מאופיינת ברמה גבוהה של אי-שוויון בין פרטים השייכים לקבוצות חברתיות שונות. מצב זה כולל אי-שוויון בהשכלה, בבעלות על משאבים כלכליים, בשכר, בנגישות לבעלות על קרקע, בהשקעת המדינה, באפשרויות למוביליות חברתית ועוד. אי-שוויון זה נידון רבות, בשיח הציבורי והאקדמי, אולם לצד ההכרה באי-השוויון,...

Pages