מדעי היהדות

הרב נפתלי רוטנברג
הרב נפתלי רוטנברג הוא עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים (מ-1994) ורב היישוב הר אדר. בין תפקידיו במכון ון ליר בירושלים שימש יו"ר המרכז לחינוך לסובלנות (1997–2006), יו"ר משותף של המסגרת למחשבה ולזהות יהודית (יחד עם פרופ' אליעזר שביד) (1994–2004), יו"ר תחום תרבות וזהות יהודית (2004–2014) ועורך...
פילוסופיה ומדעי היהדות
אמירתו של שטיינשניידר כי תפקידם של מדעי היהדות הוא לערוך "קבורה נאותה ליהדות" היא הביטוי החריף והקיצוני ביותר של המגמות הפוליטיות והאמנציפטוריות ששררו במדעי היהדות במאה ה-19. בניגוד למגמות הללו, החזרה למקורות היהודיים והחייאתם הוצבו כשאלת יסוד במדעי היהדות בראשית המאה ה-20. מהרמן כהן ויוליוס גוטמן...