שוק העבודה

תוכנית מעגלי תעסוקה: החלופה הציבורית הראויה לתוכנית ויסקונסין?
16/11/2017 - 16:45 עד 20:00
סוגיית החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק העבודה מעסיקה את מקבלי ההחלטות זה שנים. מעבר להיבט המקצועי מדובר בסוגיה ציבורית ופוליטית הנוגעת בשאלות רגישות כגון יציאה לעבודה של גברים חרדים ונשים ערביות, והפעלת אכיפה מצד המדינה על דורשי עבודה. בשנת 2010 בוטלה תוכנית ויסקונסין לאחר...
שוק העבודה של ערביי ישראל
23/10/2013 - 17:00 עד 20:00
שיעורי השתתפותו הנמוכים של המגזר הערבי בשוק העבודה בישראל מעוררים דאגה. בנוסף, רבים מערביי ישראל מתקשים למצוא עבודה ושיעורי האבטלה בקרבם גבוהים. המועסקים שבהם מרוכזים במספר מצומצם של משלחי יד שהשכר הנהוג בהם נמוך. עקב כך שיעור העוני בחברה הערבית בישראל גבוה ביותר והדבר מוסיף לתחושת הניכור של חברי...
מחלוקת בכלכלה 1: הערבים בשוק העבודה בישראל
מאמר זה עוסק במחלוקות בנושא הערבים בישראל בשוק העבודה הישראלי. כרקע למחלוקות מוצגים במאמר המאפיינים העיקריים של מעורבות הערבים בישראל בשוק העבודה, נסקרות הבעיות העולות מהם, ומוצגים צעדי מדיניות אפשריים לטיפול במצב. המחלוקות נובעות מפירושים שונים של הנתונים, מתפיסות שונות של המלצות המדיניות ומהבדלים...
מקורות ההכנסה של עובדים שכירים בישראל
מחקר זה מתמקד במקורות ההכנסה, שאינם תשלומי העברה מהמדינה, של עובדים שכירים. חוץ מהכנסה משכר וממשכורת, יש שכירים המקבלים מהמעביד הכנסה נוספת הנלווית לשכר (דוגמת הפרשות המעביד לקרנות השתלמות ולפנסיה) והכנסה נוספת מהון (דוגמת ריבית על פיקדונות ורווח הון ממכירת נכסים). מטרת מחקר זה היא לבחון אם הכללת...
העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית
שיעור העניים באוכלוסייה החרדית בישראל היה ב-2004 60% לפי הגישה היחסית הרשמית ו-68% לפי גישת הצרכים החיוניים. העניים החרדים מנו בשנה זו כ-20% מכלל העניים בישראל, פי שניים ממשקלם באוכלוסייה. תוכנית לצמצום העוני בישראל תהיה חייבת להתמודד עם העוני בחברה החרדית. המפתח להצלחת תוכנית כזו הוא שילוב בין...