עצמאות ונכבה

עאדל מנאע
ד"ר עאדל מנאע היה ראש המכון האקדמי להכשרת מורים ערבים במכללת בית ברל בשנים 2012-2009. רוב מחקריו עסקו בתולדות פלסטין בתקופה העותמאנית. לאחרונה הוא שוקד על כתיבת ספר על תולדות הפלסטינים בישראל בעשור הראשון לקיום המדינה (1956-1948). עד שנת 2007 הוא ניהל את המרכז לחקר החברה הערבית בישראל במכון ון...