תרבות

לימודים לבנטיניים
בבחירה לעסוק ב"לבנט" – כקונספט מחקרי, תרבותי, גיאוגרפי, קונטמפורני – מכון ון ליר בירושלים מנסה להגדיר את המושג מחדש; להסיט את נקודות המבט החיצוניות, השליליות לעתים, שאפיינו אותו לאורך ההיסטוריה וללמוד אותו באופן מחודש מתוך ניסיון לייצר נקודת מוצא אחרת: לבנט שנלמד מתוך האזור עצמו, ולבנט שמכריז על...
מרחבי תרבות וספרות
הבנה מעמיקה של חברות הים התיכון ותרבויותיו אינה יכולה להתממש על ידי מחקר של הזירה הפוליטית ועל ידי חיבורים עיוניים בלבד. היצירה האנושית מורכבת ובעלת פנים רבות ומחייבת אותנו להרחיב את היריעה כדי להרכיב פסיפס שלם יותר של הלכי רוח ומחשבה. לפיכך בחר המכון לקדם את מושאי המחקר שנדחקים לעתים רבות, שלא...
מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
שיח הרב-תרבותיות חרג זה כבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. כמו במדינות אחרות בעידן שלנו, גם בישראל קיומה של שונות אתנית,...
האותנטי בתרבות העכשווית
בחודש מאי 2014 התקיימה סדנה במכון ון ליר בירושלים. מטרת הסדנה הייתה להתבונן במושג האותנטיות בתרבות בת ימינו בראייה רחבה ורב-ממדית דרך ההגות המחקרית ובו בזמן דרך תהליך היצירה והיצירה המוגמרת. בסדנה השתתפו תיאורטיקנים וכן אמנים, אומנים, מעצבים ואדריכלים. המשתתפים דנו במושג האותנטיות בהקשרו ההיסטורי,...
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
רצועת עזה היא אחד ממוקדי הבערה המרכזיים של הסכסוך הישראלי–פלסטיני. למצב זה השלכות רבות, ובהן התגבשות תפיסה מקובעת של עזה בקרב רבים מהיהודים בישראל. כך, לדוגמה, עזה הלכה והתקבעה כהטרוטופיה של המוּקע ושמה הפך לקללה: הביטוי "לך לעזה" מחליף בלשונם של ישראלים רבים את הקללה "לך לעזאזל". בפרפרזה לתוכנית...
פרופ' ירון אזרחי
פרופ' ירון אזרחי הוא יליד 1940. קיבל תואר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת הרווארד (1972) ומרצה בתחום זה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא נשוי לפרופ' רות הכהן, ולהם שלושה ילדים וארבעה נכדים. מתגורר בירושלים.
על הגרמטולוגיה מאת ז'אק דרידה
17/11/2015 - 18:00 עד 20:30
על הגרמטולוגיה הוא אחד משלושה ספרים שפרסם ז'אק דרידה בשנת 1967, והוא מבטא באופן המלא והישיר ביותר את הפילוסופיה שלו. חיבור זה הכניס למחזור הדם של המחשבה והתרבות של שלהי המאה העשרים את המונחים דקונסטרוקציה, פונולוגיזם, ארכי-כתב, דיפראנס וסופלמנט. זה אולי גם ספרו האקדמי והמלומד ביותר של דרידה, שכן...
30/12/2014 - 19:00 עד 20:30
זהו ספר המחקר הראשון בעברית המיוחד לדמותו של רמח"ל והעיון המקיף הראשון בכל מרכיבי הגותו ודמותו. רמח"ל מוצג בספר בהקשר ההיסטורי-גיאוגרפי שבו פעל – התרבות האיטלקית והאירופית במאה השמונה-עשרה. מתוך הדיון המדעי עולה דמות חדשה של אחד מן המקוריים והמשפיעים שבהוגים היהודים בעת החדשה (אוניברסיטת תל-אביב,...
21/12/2014 - 09:15 עד 18:30
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ומכון ון ליר בירושלים מקיימים כנס בין-לאומי שיעסוק בשאלות של אותנטיות בתרבות העכשווית. בכנס נבקש להתבונן במושג האותנטיות בתרבות בת ימינו בראייה רחבה ורב-ממדית, החל מההיסטוריה התרבותית והגנאלוגיה של המושג בתחומי הסוציולוגיה, הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והאסתטיקה וכלה...
קול קורא
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מארגני הכנס: ד"ר אורי ברטל, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  orybartal@bezalel.ac.il ד"ר אוהד לנדסמן, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  landesman@post.bezalel.ac.il ד"ר יוכי פישר, לימודים מתקדמים, מכון ון ליר...

Pages