מזרח תיכון

קול קורא - המזרח התיכון הגלובלי, סמינר לפיתוח שדה מחקר
מועד הגשה אחרון: 8.3.2018  מאז שנות התשעים, עם נפילת חומת ברלין והיווצרותו של עולם אחד – קפיטליסטי בעיקרו – שהחליף את המבנה הדואלי של המלחמה הקרה, נעשתה תפיסת הגלובליות נפוצה מאוד. אחת מהנחות היסוד של תפיסה חדשה זו היא שאי-אפשר עוד להבין את אורחות החיים המקומיים ללא בחינה של תהליכים עולמיים החוצים...
31/05/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
ביטחוניים או פוליטיים?  על האסירים הפלסטינים ומקומם בפתרון הסכסוך
03/05/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
מדורת שבט אלטרנטיבית? קווים לדמותו של הסרט הערבי של יום שישי אחר הצהריים
05/04/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
26/01/2015 - 11:00 עד 17:30
הכנס יעסוק בשינויים שהתחוללו ועודם מתחוללים במזרח התיכון בשנים האחרונות, ובדרך שבה סוכני תרבות תיווכו אירועים מרכזיים שהתרחשו בו ומאבקים לשינוי. הדגש יושם על המרחב הערבי והישראלי תוך התמקדות בשאלות כגון כיצד השפיעו אירועי ”האביב הערבי“ בחברה אחת על חברה אחרת? כיצד נקראה ההתקוממות האזרחית הנרחבת...
ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון / מפגש שלישי
29/10/2013 - 18:00 עד 20:00
סדרת הרצאותבשנים האחרונות מתחוללות במזרח התיכון תהפוכות רבות. המתחים שעולים במהלכן אל פני השטח נוגעים לעתיד החברות והקהילות החיות במדינות האזור והם מתגלעים בין תפיסות שונות ובין חזונות מנוגדים. קשה לאמוד את השינוי המתחולל בחברות המזרח התיכון, ואנו נוהגים להבינו בעיקר באמצעות ההתרחשויות במערכות...
ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון
08/10/2013 - 18:00 עד 20:00
בשנים האחרונות מתחוללות במזרח התיכון תהפוכות רבות. המתחים שעולים במהלכן אל פני השטח נוגעים לעתיד החברות והקהילות החיות במדינות האזור והם מתגלעים בין תפיסות שונות ובין חזונות מנוגדים. קשה לאמוד את השינוי המתחולל בחברות המזרח התיכון, ואנו נוהגים להבינו בעיקר באמצעות ההתרחשויות במערכות הפוליטיות...
le Eastern Jewish Thought: Writings on Identity, Politics, and Culture, 1893–1958
26/06/2013 - 18:30 עד 20:30
ערב דיון (בעברית) לכבוד הספר בעריכתם של צבי בן-דור בנית  ומשה בהר האם קיימת מחשבה יהודית מזרח-תיכונית מובחנת? מהם מאפייניה של מחשבה זו ומה מקומה בהיסטוריה היהודית והאזורית? בערב לכבוד צאתו לאור של הספר Modern Middle Eastern Jewish Thought: Writings on Identity, Politics, and Culture, 1893–1958  ...
Coping with Change: Adapting Religions and Adopting Transformations in the Late Antique Eastern Mediterranean
04/06/2013 - 10:30 עד 05/06/2013 - 10:30
  International Workshop The workshop on “Adapting Religions and Adopting Transformations in the Late Antique Eastern Mediterranean” explores the variety of religious responses to political, social, textual and ritual changes that occurred in the late antique Eastern Mediterranean. International...
תהפוכות במצרים – דיון מעבר לחדשות
10/02/2011 - 18:30 עד 20:00
בדיון ייבחנו האירועים האחרונים במצרים מתוך התייחסות להקשרים היסטוריים, תרבותיים ודתיים בחברה המצרית. המשתתפים יאירו היבטים שונים בהתקוממות המצרית העממית וידונו בגורמים האפשריים להתפתחותה.   

Pages