משפטים

פותחים שבוע – האדם וסביבתו / משפטים
19/02/2017 - 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם מעורב עמם ואחראי להם. התורה, על חלקיה השונים, בוחנת את האתגרים הניצבים בפני האדם בבואו לתפוס את מקומו בין שאר הנבראים ואת הצלחתו לעמוד באתגרים אלו; היא עוסקת ביחסם של נוחלי "צלם אלוהים" זה לזה, וכן...
פותחים שבוע – האלוהים והאדם / משפטים
31/01/2016 - 18:00
הלוקח חלק במסע לאורכן של פרשיות השבוע עתיד להתוודע לדיוקנו יוצא הדופן של האל העברי. חומשי התורה משרטטים את דמותו הייחודית של אלוה, הדומה לדמויות אלוהיות אחרות בעולם העתיק אך גם שונה מהן שוני ניכר. נדמה כי יותר מכול מתייחד האל המקראי בזיקה הדו-ערכית שהוא מקיים עם ברואיו: בתביעות שהוא תובע מהם,...
פותחים שבוע - המודל המקראי ותפקידו בהיסטוריה / משפטים
08/02/2015 - 18:00 עד 19:00
ספרים מסוימים הם תוצר של נסיבות היסטוריות ואילו ספרים אחרים עיצבו את ההיסטוריה. כזה הוא ספר הספרים. מראשית תולדותיו של הקיום האנושי התנ"ך משמש כמורה דרך וכמצפן. מנהיגים ופשוטי עם, מצביאים ומחוקקים, הילכו בין דפיו וביקשו לעצב את מציאות חייהם ואת סביבתם בהתאם לתובנותיו ולקחיו. יחידים וחברות התבוננו...
פותחים שבוע  - האדם ומשמעות החיים / משפטים
19/01/2014 - 18:00 עד 19:00
המחזור השבעה-עשר של סדרת ההרצאות פותחים שבוע יוקדש בשנת תשע"ד לנושא האדם ומשמעות החיים. לצד התמקדותה בדיאלוג בין האדם לאלוהים התורה מקדישה מקום גם להתבוננות באדם עצמו, בחייו, במגבלותיו, באהבותיו, באושרו וביגונו. במחזור הרצאות זה נתוודע לרעיונותיהם של פרשנים קלאסיים ומודרנים שהציעו התבוננות מעמיקה...
אביעד הכהן
פרופ' אביעד הכהן הוא דיקן מכללת שערי משפט ומרצה בכיר למשפט חוקתי ולמשפט עברי במכללה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר לימד גם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ובבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. את מסלול לימודיו התחיל והשלים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית...
פותחים שבוע בפסיכולוגיה / משפטים / שקלים
12/02/2012 - 18:00 עד 19:00
  מחזור ההרצאות ה-15 של "פותחים שבוע" בשנת תשע"ב ייוחד לבחינת הדרכים המגוונות שבהן פרשות השבוע מאירות את טבע האדם, את חיבוטי נפשו, את ירידותיו ועליותיו. לאור דבריו של בעל ספר תהלים: "זֹאת תּוֹרַת הָאָדָם... עַל-כֵּן גָּדַלְתָּ ה' אלוהים..." אנו מבקשים לבחון איזה מקום מקדיש ספר הספרים לבחינת זהותו...
יואב מזא"ה
עו"ד ד"ר יואב מזא"ה הוא דוקטור במשפטים. את התואר השני והשלישי קיבל מאוניברסיטת אוקספורד ואת התואר הראשון קיבל מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בלימודיו לתואר השני והשלישי התמקד בדרישת המקוריות בזכויות יוצרים. הוא מרצה בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, ותחומי המומחיות שלו הם קניין...