מדע

Call for Papers - 18th Annual Conference of the Israel Society for the History and Philosophy of Science
מועד הגשה אחרון: 28.2.2018  האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים מתכבדת להודיע על קיום הכנס השנתי השמונה-עשר. הכנס יתקיים ביום ראשון, כ"ז סיון תשע"ח, 10 ביוני 2018 , במכון ון ליר בירושלים. מטרת הכנס להפגיש חוקרים מתחומים שונים (היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעי המדינה,...
ערב עיון לזכרו של הילרי פטנאם
12/04/2016 - 19:00 עד 21:00
פרופסור הילרי פטנאם השפיע השפעה מכרעת על תחומים פילוסופיים מגוונים, בהם הפילוסופיה של הלשון, הפילוסופיה של הרוח והפילוסופיה של המדע, ותרומותיו לתחומים אלו קבעו עבור רבים את סדר היום הפילוסופי. במרכז הגותו עומדות שאלת האמת וההתנגדות לעמדות השוללות אותה. פטנאם התעניין גם בפילוסופיה יהודית וביטא את...
The Unity of Time: Philosophical Aspects
27/03/2016 - 19:00 עד 21:00
Time has always been a complicated and complex issue that has been discussed at length in the various scientific disciplines, including physics, psychology, and history. In our time there is a growing division between the various views of the concept of time in science, particularly in...
אחדות הזמן: היבטים פילוסופיים
27/03/2016 - 19:00 עד 21:00
סוגיית הזמן הייתה מאז ומתמיד סוגיה סבוכה ומורכבת, והיא נדונה רבות בתחומי המדע השונים ובהם פיזיקה, פסיכולוגיה היסטוריה ועוד. בתקופתנו גובר והולך הפיצול בין התפיסות השונות של מושג הזמן במדע, ובייחוד בדיון הפילוסופי, שבו הוא מועצם כתוצאה מקיומה של תהום הפעורה בין שני הזרמים המרכזיים בפילוסופיה...
המצאת שעון הקוורץ: מדידות, תקנים וטלקומוניקציה
16/03/2016 - 20:00 עד 22:00
בשנת 1927 פיתחו חמש קבוצות שונות של חוקרים שיטות לבניית שעון קוורץ, שהציע בסיס חדש לחלוטין למדידת זמן והפך מאז לרכיב מרכזי בטכנולוגיות האלקטרוניות. הקבוצות האלה עסקו בהיבטים שונים של מחקר ופיתוח של מערכות טלקומוניקציה אלקטרונית. כל אחת מהן פיתחה את שעון הקוורץ עבור גורמים שונים: תאגידי תקשורת,...
27/03/2014 - 18:30 עד 20:30
Imagined Democracies Necessary Political Fictions (Yaron Ezrahi, Cambridge University Press)   בספרו החדש דמוקרטיות מדומיינות מראה ירון אזרחי עד כמה חיונית ההכרה בכוחו ההיסטורי של הדמיון הפוליטי הציבורי לכונן ולהרוס משטרים להבנת המגמות המהפכניות המשנות את פני הדמוקרטיה בתקופתנו. הספר מדגים כיצד...
25/11/2013 - 18:00 עד 20:00
In recent decades the idea of “sexual health” has gone from obscurity to ubiquity. Yet the convergence around the term masks a remarkable diversity of scientific and cultural agendas. I trace the proliferation of sexual health discourses and analyze their diverse effects. These findings provide...
Arches and Scaffoldings: Continuity and Discontinuity in Building Relativity and Quantum Theory
30/10/2013 - 20:00 עד 22:00
Lecture in Memory of Professor Mara Beller  In principle, new theoretical structures in physics, unlike arches and other architectural structures, could be erected without any scaffolding. After all, that is essentially how the four-dimensional formalism of special relativity, the curved space-...

Pages