מדע

האבולוציה של הנפש המרגישה
09/05/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרה נפגוש שורה של מדענים, אמנים, פילוסופים ואנשי מעשה העוסקים במדע ובמחשבה על מקומו בתרבות, ומתמודדים ביצירתיות עם האתגר המיוחד לזמננו: הקושי להחזיק בתפיסה המכבדת ואף מהללת את המדע והטכנולוגיה ובה בעת מבקרת אותם ומבקשת לתחום את גבולות הגזרה שלהם.  בסדרה נדבר על שורה של נושאים: מדעי המוח וחקר...
מיתוסים, לאומיות וטריטוריה: המקרא כמעצב עבר ועתיד
10/04/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרה נפגוש שורה של מדענים, אמנים, פילוסופים ואנשי מעשה העוסקים במדע ובמחשבה על מקומו בתרבות, ומתמודדים ביצירתיות עם האתגר המיוחד לזמננו: הקושי להחזיק בתפיסה המכבדת ואף מהללת את המדע והטכנולוגיה ובה בעת מבקרת אותם ומבקשת לתחום את גבולות הגזרה שלהם.  בסדרה נדבר על שורה של נושאים: מדעי המוח וחקר...
החיים על פי איקרוס
07/03/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרה נפגוש שורה של מדענים, אמנים, פילוסופים ואנשי מעשה העוסקים במדע ובמחשבה על מקומו בתרבות, ומתמודדים ביצירתיות עם האתגר המיוחד לזמננו: הקושי להחזיק בתפיסה המכבדת ואף מהללת את המדע והטכנולוגיה ובה בעת מבקרת אותם ומבקשת לתחום את גבולות הגזרה שלהם.  בסדרה נדבר על שורה של נושאים: מדעי המוח וחקר...
ההיסטוריה של ״העובדה״
21/02/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרה נפגוש שורה של מדענים, אמנים, פילוסופים ואנשי מעשה העוסקים במדע ובמחשבה על מקומו בתרבות, ומתמודדים ביצירתיות עם האתגר המיוחד לזמננו: הקושי להחזיק בתפיסה המכבדת ואף מהללת את המדע והטכנולוגיה ובה בעת מבקרת אותם ומבקשת לתחום את גבולות הגזרה שלהם.  בסדרה נדבר על שורה של נושאים: מדעי המוח וחקר...
ערב עיון לזכרו של הילרי פטנאם
12/04/2016 - 19:00 עד 21:00
פרופסור הילרי פטנאם השפיע השפעה מכרעת על תחומים פילוסופיים מגוונים, בהם הפילוסופיה של הלשון, הפילוסופיה של הרוח והפילוסופיה של המדע, ותרומותיו לתחומים אלו קבעו עבור רבים את סדר היום הפילוסופי. במרכז הגותו עומדות שאלת האמת וההתנגדות לעמדות השוללות אותה. פטנאם התעניין גם בפילוסופיה יהודית וביטא את...
The Unity of Time: Philosophical Aspects
27/03/2016 - 19:00 עד 21:00
Time has always been a complicated and complex issue that has been discussed at length in the various scientific disciplines, including physics, psychology, and history. In our time there is a growing division between the various views of the concept of time in science, particularly in...
אחדות הזמן: היבטים פילוסופיים
27/03/2016 - 19:00 עד 21:00
סוגיית הזמן הייתה מאז ומתמיד סוגיה סבוכה ומורכבת, והיא נדונה רבות בתחומי המדע השונים ובהם פיזיקה, פסיכולוגיה היסטוריה ועוד. בתקופתנו גובר והולך הפיצול בין התפיסות השונות של מושג הזמן במדע, ובייחוד בדיון הפילוסופי, שבו הוא מועצם כתוצאה מקיומה של תהום הפעורה בין שני הזרמים המרכזיים בפילוסופיה...
המצאת שעון הקוורץ: מדידות, תקנים וטלקומוניקציה
16/03/2016 - 20:00 עד 22:00
בשנת 1927 פיתחו חמש קבוצות שונות של חוקרים שיטות לבניית שעון קוורץ, שהציע בסיס חדש לחלוטין למדידת זמן והפך מאז לרכיב מרכזי בטכנולוגיות האלקטרוניות. הקבוצות האלה עסקו בהיבטים שונים של מחקר ופיתוח של מערכות טלקומוניקציה אלקטרונית. כל אחת מהן פיתחה את שעון הקוורץ עבור גורמים שונים: תאגידי תקשורת,...
27/03/2014 - 18:30 עד 20:30
Imagined Democracies Necessary Political Fictions (Yaron Ezrahi, Cambridge University Press)   בספרו החדש דמוקרטיות מדומיינות מראה ירון אזרחי עד כמה חיונית ההכרה בכוחו ההיסטורי של הדמיון הפוליטי הציבורי לכונן ולהרוס משטרים להבנת המגמות המהפכניות המשנות את פני הדמוקרטיה בתקופתנו. הספר מדגים כיצד...

Pages