הגדולים

הגדולים
06/06/2017 - 18:00 עד 21:30
הגדולים הוא אסופת מאמרים העוסקת במנהיגיה הרוחניים של היהדות החרדית. ערב העיון יוקדש לבירור התפתחותו והשלכותיו של המושג "גדולים".
הגדולים: האישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
העסקנים החרדים מקבלים את הוראותיהם; התקשורת החרדית מפארת אותם; האינטרנט החרדי מלא בתמונותיהם. החרדים קוראים להם 'גדולי ישראל' או בקיצור ה'גדולים'. מי הם אישים אלה, מנהיגיו הרוחניים של הציבור החרדי לדורותיו, שהפכו לסמלים האנושיים שלו? מה היה פועלם ומה סוד כוחם? בספר הגדולים: אישים שעיצבו את פני...
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
"הגדולים" הם גדולי התורה והחסידות, מנהיגיה הרוחניים של היהדות החרדית על כל זרועותיה – החסידים, הליטאים והספרדים – אשר עיצבו את פני החברה החרדית ואשר השפיעו ועודם משפיעים על תהליכים בתוכה. בעשורים האחרונים התמקד מחקר היהדות החרדית בעיקר בתהליכים חברתיים רחבים, בעוד שמעט מאוד נכתב על גדולי התורה ועל...