פמיניזם

קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק
אסופה זו מציגה זירות של מפגש בין מגדר לבין קפיטליזם, מתוך ההבנה המאתגרת שבזירות אלו מתקיימים יחסי שוק המתאפיינים בחישוב מתמיד של רווח והפסד, עלות ותועלת. באמצעות מאמרים, מסות, סיפורים קצרים, יצירות אמנות ושירה, האסופה מציעה להבין את מכלול היחסים החברתיים במערכת הקפיטליסטית כיחסי צריכה, קנייה ומכירה...
לחשוב פמיניזם: שאלות מרכזיות במחשבה, במחקר ובפעולה
21/05/2017 - 10:00 עד 16:30
הסדנה פתוחה לחוקרות ולתלמידות מחקר. להרשמה אנא כתבו לרונה ברייר ronnab@vanleer.org.il
דת וחברה, אלימות במשפחה, פמיניזם, מנהיגות דתית בישראל
28/05/2013 - 09:30 עד 15:30
יום העיון הוא חלק מתוכנית שמובילים יחד קול האשה – מרכז נשים פמיניסטי בירושלים, והמועצה הבין-דתית המתאמת בישראל (ICCI), בשיתוף נשים וארגונים נוספים, ובהשראת תוכנית שפותחה ויושמה בניו יורק. לתוכנית "להנהיג משפחות בטוחות" שתי מטרות עיקריות: הראשונה, לפעול באמצעות אנשי דת כנגד תופעת האלימות במשפחה על...
כתיבה פמיניסטית ערבית  / מפגש שני
21/02/2011 - 18:00 עד 20:00
סדרת הרצאות (בעברית) על כתיבה פמיניסטית ערבית    עורכת ומנחה:  ד"ר דורית גוטספלד     
שירת נשים ערבית
07/03/2011 - 18:00 עד 20:00
סדרת הרצאות (בעברית) על כתיבה פמיניסטית ערבית  עורכת ומנחה:  ד"ר דורית גוטספלד     
כתיבה פמיניסטית ערבית / מפגש רביעי
28/03/2011 - 18:00 עד 20:00
סדרת הרצאות (בעברית) על כתיבה פמיניסטית ערבית  עורכת ומנחה:  ד"ר דורית גוטספלד   
קפיטליזם משתנה - פמיניזם משתנה: אזרחות חברתית וכלכלית של נשים בעידן הניאו-ליברלי
27/11/2012 - 09:30 עד 18:45
בשני העשורים האחרונים ניכרת צמיחה מהירה של פעילות המתוכננת ומבוצעת בידי ארגוני החברה האזרחית, ומכוונת להעצמה חברתית וכלכלית של נשים. תופעה זו קשורה לשינויים באידיאולוגיה הקפיטליסטית ובצורות הפעולה הנגזרות ממנה – בכללם עליית הניאו-ליברליזם, צמיחת רעיון הפיננסיות של החיים הכלכליים והחברתיים, שינויים...
פמיניזם ערבי
אחד הנושאים המוזנחים בחקר הספרות הערבית הוא כתיבתן של נשים, ובמיוחד כתיבה פמיניסטית. עניינה של קבוצת המחקר "פמיניזם ערבי" בניתוח השיח הפמיניסטי במרחב הערבי באמצעות ניתוח טקסטים הגותיים נבחרים של הוגות והוגים ערבים מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו, העוסקים ברעיונות המרכזיים במחשבה הפמיניסטית הערבית....
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
התפתחות הפמיניזם קשורה קשר הדוק – היסטורי ותרבותי – לתרבות השוק. רוב זרמי המחשבה הפמיניסטית צמחו בתוך הליברליזם האמריקני הקשור ביסודותיו לתרבות השוק, ועם זאת, קשר זה טומן בחובו גם מתח והתנגשות עם חלקים של המחשבה והביקורת הפמיניסטית המופנים נגד תרבות הצריכה ונגד היבטיו הממוגדרים והממגדרים של השוק....
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
קבוצת המחקר עסקה ביצירתן של סופרות ערביות שהחלו לכתוב בשנות השמונים של המאה העשרים. הקבוצה תיארה את היסודות הייחודיים בכתיבתן של סופרות אלה, מבחינה תמטית ומבחינה סגנונית, מתוך השוואה ליצירותיהן של סופרות שקדמו להן וליצירותיהם של סופרים גברים. מטרות קבוצת המחקר היו לקדם את הדיון ביצירה של נשים במרחב...

Pages