היהדות הקונסרבטיבית

היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
התנועה הקונסרבטיבית – אחת משלוש התנועות הגדולות בעולם היהודי – נתונה כיום באחת משעותיה המכריעות. המתח שנוצר בתוכה מבטא את המעבר התרבותי של המחשבה הדתית אל השיח של המאה העשרים ואחת. יסודות המחלוקת המפלגת את התנועה קשורים בעיקר (אך לא רק) למאבקים על מעמד האישה בתנועה הקונסרבטיבית, על הסמכת רבנים...