שפינוזה

13/07/2017 - 19:00 עד 21:00
הקורא בכתבי שפינוזה מגלה שדבריו ביחס לשלוש אבני היסוד המרכיבות את תורתו – העצם, התואר והאופן – אינם חפים מסתירות. העצם (הטבע, אלוהים), טוען שפינוזה, הוא יחיד, אינסופי ובלתי ניתן לחלוקה, אבל הוא גם מכיל בתוכו בהכרח אין-ספור תארים ואופנים. התארים, לדבריו, הם בגדר מה שהשכל תופס בטבע, אולם הם גם בעלי...
פולמוס כפול: יאקובי ושטראוס נגד מנדלסון
22/06/2017 - 18:00 עד 19:30
הגותו של ברוך שפינוזה מעולם לא חדלה להסעיר את עולם המחשבה הגרמני ואת עולמם של הפילוסופים היהודים שפעלו בתוכו. בראשית המאה העשרים נשא הרמן כהן שני נאומים על המאמר התיאולוגי-מדיני של שפינוזה, ובהם ביקר בחריפות את דמותו של שפינוזה ואת משנתו. בנאומים אלו הציג כהן את תמונת היהדות של שפינוזה כמעשה רמייה...
משה מנדלסון וסמכות החוק ביהדות: בין שפינוזה להרמן כהן
08/06/2017 - 18:00 עד 19:30
הגותו של ברוך שפינוזה מעולם לא חדלה להסעיר את עולם המחשבה הגרמני ואת עולמם של הפילוסופים היהודים שפעלו בתוכו. בראשית המאה העשרים נשא הרמן כהן שני נאומים על המאמר התיאולוגי-מדיני של שפינוזה, ובהם ביקר בחריפות את דמותו של שפינוזה ואת משנתו. בנאומים אלו הציג כהן את תמונת היהדות של שפינוזה כמעשה רמייה...
שפינוזה – החידה
25/05/2017 - 18:00 עד 19:30
הגותו של ברוך שפינוזה מעולם לא חדלה להסעיר את עולם המחשבה הגרמני ואת עולמם של הפילוסופים היהודים שפעלו בתוכו. בראשית המאה העשרים נשא הרמן כהן שני נאומים על המאמר התיאולוגי-מדיני של שפינוזה, ובהם ביקר בחריפות את דמותו של שפינוזה ואת משנתו. בנאומים אלו הציג כהן את תמונת היהדות של שפינוזה כמעשה רמייה...
ריב פילוסופי בין ספסלי בית הכנסת: הרמן כהן, ליאו שטראוס ושפינוזה
11/05/2017 - 18:00 עד 19:30
הגותו של ברוך שפינוזה מעולם לא חדלה להסעיר את עולם המחשבה הגרמני ואת עולמם של הפילוסופים היהודים שפעלו בתוכו. בראשית המאה העשרים נשא הרמן כהן שני נאומים על המאמר התיאולוגי-מדיני של שפינוזה, ובהם ביקר בחריפות את דמותו של שפינוזה ואת משנתו. בנאומים אלו הציג כהן את תמונת היהדות של שפינוזה כמעשה רמייה...
פולמוס הפנתאיזם והשיר ששימש מרעום להתפוצצות
27/04/2017 - 18:00 עד 19:30
הגותו של ברוך שפינוזה מעולם לא חדלה להסעיר את עולם המחשבה הגרמני ואת עולמם של הפילוסופים היהודים שפעלו בתוכו. בראשית המאה העשרים נשא הרמן כהן שני נאומים על המאמר התיאולוגי-מדיני של שפינוזה, ובהם ביקר בחריפות את דמותו של שפינוזה ואת משנתו. בנאומים אלו הציג כהן את תמונת היהדות של שפינוזה כמעשה רמייה...
Spinoza and the Case for Philosophy
29/10/2015 - 18:00 עד 20:00
This book analyzes three often-debated questions of Spinoza's legacy: Was Spinoza a religious thinker? How should we understand Spinoza's mind-body doctrine? What meaning can be given to Spinoza's notions – such as salvation, beatitude, and freedom – which are seemingly incompatible with his...
Israel-Atlantic Canada Seminar in Early Modern Philosophy
19/05/2013 - 14:45 עד 21/05/2013 - 14:45
This international conference aims to foster interaction among scholars of philosophy of the 17th and 18th centuries, focusing on two of its major heroes: Descartes and Spinoza. The conference theme – “Reason, Freedom, and the Passions in Descartes and Spinoza” – addresses and integrates three...
The Intellectual World of Friedrich Nietzsche / Lecture Four
30/04/2013 - 18:00 עד 19:30
  Lecture Series of the Spinoza Center at the Van Leer Jerusalem Institute This lecture series, the third series offered to the public, is devoted to the thought of Friedrich Nietzsche, whose influence extended far beyond philosophy to the art, literature, and political ideologies of the twentieth...
עולם המחשבה של פרידריך ניטשה / הרצאה שישית
28/05/2013 - 18:00 עד 20:00
סדרת הרצאות מטעם מרכז שפינוזה במכון ון ליר בירושלים סדרת ההרצאות השלישית לציבור הרחב תוקדש השנה להגותו של פרידריך ניטשה, פילוסוף שהשפעתו חורגת הרבה מעבר לפילוסופיה וניכרת באמנות, בספרות ובאידיאולוגיות הפוליטיות של המאה העשרים. ההרצאות יתמקדו בחיבורים המרכזיים של ניטשה ובבחינת השפעתם המתמשכת.   

Pages