חרדיות

חרדיוּת, לאומיוּת ומזרחיוּת
30/03/2017 - 19:00 עד 21:00
הספר מציע מיפוי של מערכת היחסים, הסמלית והפרקטית, בין דגל הלאום והממלכתיות הגלומה בו ובין "המצנפת", המגלמת את התיאולוגיה הפוליטית של החרדיות המזרחית בהנהגתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, כפי שהתגבשה ביתר שאת למן שנות השמונים של המאה הקודמת. הספר משרטט את דיוקנה של הלאומיות בזרם החרדי-מזרחי וטוען...
המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד בחרדיות המזרחית
הספר המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד בחרדיות המזרחית מציע מיפוי של מערכת היחסים, הסמלית והפרקטית, בין דגל הלאום והממלכתיות הגלומה בו ובין "המצנפת", המגלמת את התיאולוגיה הפוליטית של החרדיות המזרחית בהנהגתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, כפי שהתגבשה ביתר שאת למן שנות השמונים של המאה הקודמת. הספר משרטט...
מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחִקרה
22/11/2012 - 18:30 עד 20:30
בשנים האחרונות אנחנו עדים לנוכחות גוברת של חרדים וחרדיות בחברה, בכלכלה ובתרבות בישראל. הם פוקדים מרחבי הכשרה מקצועית ותעסוקה ומבלים בקניונים; הם פעילים במפעלי החְזרה בתשובה; רבים מהם מתגוררים בערים החרדיות החדשות, הסמוכות לשני צדי הקו הירוק; הם נוכחים באמצעי התקשורת, בקולנוע ובתיאטרון; מקומם לא...
חקר האורתודוקסיה: התפתחות ותפנית
18/01/2012 - 17:00 עד 21:00
ערב עיון על תרומתו של פרופ' יוסף שלמון לחקר האורתודוקסיה. הערב יכלול שני מושבים: המושב הראשון יעסוק בציונות הדתית שבין המשיחיות ל"ריאל פוליטיק" והמושב השני יוקדש למחלוקות על לידתה של האורתודוקסיה בין החרדיות למודרנה.ערב עיון על תרומתו של פרופ' יוסף שלמון לחקר האורתודוקסיה. הערב יכלול שני מושבים:...