תנועות דתיות חדשות

היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
על אודות בחברות רבות בנות זמננו הולכת וגוברת נוכחותן של תופעות ותנועות דתיות, ומופיעות תצורות תרבותיות חדשות בעלות זיקה אל תופעות דתיות מסורתיות, אך גם נבדלות מהן – המכונות לרוב בשם "עידן חדש". חוקרים מכירים בכך שתהליכים אלה הם מההתפתחויות החברתיות והתרבותיות החשובות של העשורים האחרונים.   מתוך...